wat is tai-chiTai chi is van origine een Chinese vechtkunst. Het wordt nu voornamelijk beoefend ter verbetering van de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Tai chi – voluit: ’tai chi chuan’ of ’taijiquan’ – ziet er uit als een reeks vloeiende bewegingen, die ontspannen en rustig uitgevoerd worden. Tai chi staat los van politiek en religie en wordt wereldwijd door miljoenen mensen beoefend.

Tai chi beslaat een groot gebied; grofweg in te delen in drie aspecten:

1. Gezondheid

Veel mensen beoefenen tai chi voor hun gezondheid. Regelmatig tai chi beoefenen zorgt voor een krachtig en flexibel bewegingsapparaat. Ook verbetert het de balans, houding en coordinatie. Daarnaast versterkt het het welbevinden; gevoelens van onrust en stress nemen af. Bij ouderen wordt tai chi ingezet voor de preventie van vallen. Omdat de bewegingen ontspannen en rustig worden uitgevoerd, is er weinig kans op blessures. Er is ook een zeer goed boek van Dr. Peter M. Wayne uit 2013 getiteld ‘The Harvard Medical School Guide to Tai Chi’ over wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van tai chi.

2. Meditatie / Persoonlijke ontwikkeling

Met name de meditatieve kant van tai chi kan een rol spelen in persoonlijke ontwikkeling. Er zijn diverse thema’s binnen tai chi die hierbij aansluiten. Zo is er de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn. In het hier en nu zijn. Met beide benen op de grond staan. Aandacht hebben voor wat je doet (mindfulness). Leiden & volgen. Controle versus loslaten. Tai chi is geen therapie, maar kan soms wel therapeutisch werken. Het beoefenen van tai chi is voor velen een rustmoment in een druk leven.

3. Vechtkunst

Minder bekend is dat tai chi ook een serieuze vechtkunst is. Dat is niet zo vreemd omdat de populairste tai chi oefeningen meestal langzaam worden gedaan. Slechts een klein deel van de beoefenaren in Nederland houdt zich serieus bezig met tai chi als vechtkunst. Toch wordt er in veel scholen wel enige aandacht aanbesteed, in de vorm van ‘pushing hands’ – een reeks partneroefeningen waarbij je elkaars balans probeert te verstoren. Het mooie van het feit dat tai chi een vechtkunst is, is dat het interactie en communicatie met zich meebrengt.

Essentiewhat is tai chi

Er zijn vele stijlen en vormen binnen tai chi. De oudste is de Chen stijl. Hieruit kwam de Yang stijl voort, die in Europa het meest wordt beoefend. Daarnaast zijn er nog de Wu en Sun stijl. Ondanks al die verschillende variaties, blijven de onderliggende principes gelijk. In deze basisprincipes ligt de essentie van tai chi.

Meer informatie

Voor meer informatie over tai chi, zie deze (Engelstalige) pagina op Wikipedia.