Hoewel deze website van Verbeek Bedrijfstaichi (VB) met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan VB geen garantie geven dat de op deze site gepubliceerde informatie of de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt volledig of juist is. VB is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte toegebrachte schade, welke voortvloeit uit het gebruik van de site of de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen. Mocht u desalniettemin fouten of onvolledigheden aantreffen dan vernemen wij dat graag.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van of in licentie bij Verbeek Bedrijfstaichi, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van Verbeek Bedrijfstaichi vooraf.

Privacy

Verbeek Bedrijfstaichi hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Alle gegevens die door VB worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Uw gegevens worden uitsluitend geregistreerd om u relevante informatie te leveren en u van dienst te kunnen zijn. Alle registraties zijn bedoeld voor en hebben enkel en alleen betrekking op zakelijke communicatie. Op uw verzoek zal VB u uit haar bestand verwijderen.

Gebruiksvoorwaarden website

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders ten behoeve van het indexeren voor openbare zoekmachines.
Eventuele links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen VB content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan eventuele technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Gebruiksvoorwaarden contactgegevens

Het emailadres en overige contactgegevens van VB mogen uitsluitend worden gebruikt voor communicatie door (potentiele) klanten en relaties van VB met VB. Het is niet toegestaan onze contactgegevens op te nemen in online- of gedrukte media, dan wel voor de distributie van mailinglijsten of nieuwsbrieven zonder uitdrukkelijke toestemming van VB vooraf.

Algemene Voorwaarden

We sturen u op verzoek de algemene leveringsvoorwaarden van Verbeek Bedrijfstaichi.